https://efc-prod.s3.amazonaws.com/people/dmitriy-karuchenko/avl/ukg/F13876.jpg

Dmitriy KARUCHENKO

UKR
Birthday 15.01.1980
Age 41
Gender male Male
Club
Weapon arm right

Results

Rank Name Nation City Discipline Season
Back to list
Login