https://efc-prod.s3.amazonaws.com/people/anastasiya-kopytsya/qnm/lrj/UKR_KOPYTSYA_Anastasiya.jpg

Anastasiya KOPYTSYA

UKR
Birthday 20.02.1996
Age 24
Gender female Female
Club Ukraine
Weapon arm right

Results

Rank Name Nation City Discipline Season
Back to list
Login