https://efc-prod.s3.amazonaws.com/people/ilya-ayupov/xpb/oqr/Ayupov, Ilya.jpeg

Ilya AYUPOV

USA
Birthday 03.02.2003
Age 17
Gender male Male
Club
Weapon arm right

Results

Rank Name Nation City Discipline Season
Back to list
Login